Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 2,2%, Sở Tài chính Hà Tĩnh ra 'tối hậu thư'

Hạnh Nguyên

Giải ngân vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý của Hà Tĩnh năm 2022 mới đạt 128 tỷ đồng, bằng 2,2% kế hoạch vốn giao. Trước tình trạng này, Sở Tài chính Hà Tĩnh phải làm văn bản đốc thúc các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 31/5/2022, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 782 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch vốn giao (thấp hơn cùng kỳ năm trước 7%).

Một công trình đang thi công trên địa bàn Hà Tĩnh.
Một công trình đang thi công trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nếu loại trừ nguồn vốn của các dự án do bộ, ngành quản lý và nguồn vốn cấp huyện, cấp xã quản lý thì giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cấp tỉnh của Hà Tĩnh chỉ đạt 128 tỷ đồng, bằng 2,2% kế hoạch vốn giao.

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp và xuất phát từ các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài chính tỉnh này buộc phải ra “tối hậu thư” cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cụ thể, theo văn bản số 2206/STC-TCĐT, “về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022”, ngày 9/6/2022, Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, giám đốc các ban quản lý dự án phải thực hiện quyết liệt hơn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Trước hết, văn bản của Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Phùng Thị Nguyệt đề nghị, căn cứ vào chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2532/UBND-TH1 ngày 19/5/2022, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư trong năm 2022.

Giải ngân vốn đầu tư công cấp tỉnh ở Hà Tĩnh chỉ đạt 2.2%. 
Giải ngân vốn đầu tư công cấp tỉnh ở Hà Tĩnh chỉ đạt 2.2%. 

Thứ hai, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng nguồn ngân sách nhà nước về Sở Tài chính trước ngày 3 của tháng sau.

Báo cáo chi tiết, cụ thể các dự án, nguyên nhân chậm giải ngân, các khó khăn vướng mắc cần xử lý để Sở Tài chính có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Thứ ba, định kỳ hàng quý gửi báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công hàng quý và nhu cầu giải ngân vốn trong quý tiếp theo của năm 2022 về Sở Tài chính trước ngày 5 tháng tiếp theo của quý báo cáo…

“Đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Chủ đầu tư; Giám đốc các Ban quản lý dự án quan tâm, triển khai thực hiện” - Phó Giám đốc Sở Tài chính Phùng Thị Nguyệt yêu cầu.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất