: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:56:20 12/03/2020

Hoàn thiện Hồ sơ ‘Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ’

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thiện hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” đề nghị Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Hoàn thiện Hồ sơ ‘Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ’

Trước đó, thực hiện đề nghị của Bộ VHTTDL về việc xây dựng hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam triển khai thực hiện xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” theo quy định và hướng dẫn của Công ước 2003, UNESCO.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa, đến ngày 3/3/2020, Hồ sơ đã hoàn thiện theo quy định và nộp về cơ quan Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

M.Quân