Giảm 20-30% phí đường bộ và hàng không

X.Ngọc

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng và ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7 - 31/12/2021 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, có 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều mức giảm cao như: giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không...

Theo Bộ Tài chính, thông tư này được ban hành trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp du lịch, hàng không, vận tải... Ước tính, tổng số giảm thu từ phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2021 khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất