Giám sát 4 nội dung của 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Việt Thắng

Đoàn giám sát sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Giám sát 4 nội dung của 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại phiên họp.

Ngày 23/9, tại phiên họp pháp luật chuyên đề, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, do tính đặc thù Quốc hội tổ chức giám sát chung cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về: Giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); Căn cứ vào tình hình Chương trình DTTS&MN lần đầu tiên được triển khai thực hiện có nhiều nội dung mới, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và đang trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, nên chủ yếu sẽ tập trung vào giám sát giữa kỳ, đánh giá các văn bản về chỉ đạo, điều hành, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật để triển khai thực; riêng đối với 2 chương trình MTQG còn lại đã có kết quả thực hiện từ giai đoạn trước nên ngoài giám sát về các văn bản chỉ đạo, điều hành, còn giám sát một số kết quả đã triển khai thực hiện.

Do đó, Đoàn Giám sát đề xuất 4 nội dung tập trung giám sát gồm:

Về công tác chỉ đạo, điều hành các chương trình MTQG (Bao gồm cả công tác chỉ đạo điều hành chung các Chương trình; chỉ đạo, điều hành riêng từng Chương trình).

Về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình MTQG

Về công tác phối hợp, lồng ghép quản lý, nội dung, đối tượng, địa bàn, nguồn vốn triển khai thực hiện các Chương trình;

Kết quả đạt được bước đầu về thực hiện dự án, chính sách thuộc các Chương trình.

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, qua hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét, đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025 đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành, tổ chức thực hiện Chương trình.

Về các mốc thời gian chính, các bộ, ngành, địa phương báo cáo lần một trước ngày 28/2/2023; tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, báo cáo lần haitrước ngày 15/7/2023. Báo cáo Ủy ban Thường vụ QH kết quả bước đầu qua giám sát văn bản lần 1 trong tháng 4/2023. Đoàn giám sát tổ chức giám sát các bộ, ngành và địa phương từ tháng 4 đến tháng 8/2023. Tổ chức làm việc với Chính phủ về các nội dung giám sát trước ngày 15/8/2023. Hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát trước ngày 10/9/2023. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiên Báo cáo kết quả giám sát trước ngày 30/9/2023. Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM

HĐND TP HCM sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội đối với Chủ tịch UBND thành phố, Sở Công thương, Chủ tịch UBND quận 6.

Xem nhiều nhất