: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:48:07 14/11/2019

Bình Định: Mặt trận phản biện đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa

Chiều 13/11, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị phản biện “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”.

Bình Định: Mặt trận phản biện đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa

Quang cảnh Hội nghị.

Tham gia Hội nghị gồm có đại diện Sở Công thương - đơn vị soạn thảo văn bản; đại diện Sở Tài chính; Viện Kinh tế; Hội Doanh nhân trẻ; Hội Nữ doanh nhân và các thành viên các Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, Kinh tế, Văn hóa tỉnh Bình Định. Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chủ trì hội nghị.

Các ý kiến phản biện tập trung vào các nội dung trọng điểm của đề án như: Sự cấp thiết của việc xây dựng đề án, các căn cứ thực tiễn và khoa học mà đơn vị thực hiện sử dụng để xây dựng đề án, đi sâu tìm hiểu các hợp phần của đề án, qua đó đánh giá hiệu quả của việc thực hiện đề án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong giai đoạn.

Hội nghị cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đề nghị làm rõ hơn về vấn đề nguồn lực, về tác động môi trường, sức ảnh hưởng của dự án trong tình hình thực tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh, các lợi ích mà doanh nghiệp có được cũng như  khả năng hỗ trợ, đóng góp của một doanh nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp khi tham gia vào cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị, từ đó điều chỉnh các mục tiêu của đề án phù hợp và khả thi hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Sĩ Dũng đề nghị Sở Công thương - đơn vị soạn thảo văn bản nghiêm túc ghi nhận những ý kiến phản biện nhằm xây dựng đề án hoàn thiện, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Sớm đưa dự án vào thực hiện nhằm nâng cao sức mạnh và vị thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Quang Khánh