Giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch gói hỗ trợ

N. Phượng

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, tỉnh Bắc Giang đã sớm triển khai gói an sinh này đến các đối tượng bị ảnh hưởng.

Đến nay, tỉnh đã cơ bản triển khai rà soát, phê duyệt và thực hiện chính sách hỗ trợ 04 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng và thân nhân; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua hai đợt hỗ trợ, toàn tỉnh có 250.386 người thuộc các nhóm đối tượng trên với kinh phí 243.459,25 triệu đồng.

Đối với các đối tượng còn lại, hiện nay các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đang phối hợp rà soát, thẩm định để kịp thời hỗ trợ các đối tượng theo quy định.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang đã ra thông báo cho 8 doanh nghiệp về việc xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc để các doanh nghiệp làm các thủ tục đề nghị bảo hiểm xã hội tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch.

UBND tỉnh cũng phê duyệt danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của huyện Việt Yên, số người: 163, kinh phí 163 triệu đồng. Các địa phương  như: Thành phố Bắc Giang và các huyện Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam đã tiếp nhận và đang thực hiện xét duyệt 10.588 hồ sơ.

Cụ thể, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương có 1.697 hồ sơ. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có 652 hồ sơ. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 8.239 hồ sơ. Hộ kinh doanh 126 hồ sơ.

Không chỉ tham gia tích cực vào quá trình tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ này. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập 3 đoàn giám sát, kiểm tra tại 10/10 huyện, thành phố với 21 thành viên gồm đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng UBND, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, các tổ  chức chính trị - xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Các cấp trong tỉnh tổ chức giám sát, kiểm tra sớm ngay từ ngày 5/5. Tại các khu dân cư, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận đã tham gia giám sát ngay từ quá trình rà soát, lập danh sách, đến chi trả hỗ trợ nhằm đảm bảo không chồng chéo đối tượng và tránh trục lợi chính sách. Trong thời gian tới, các huyện và thành phố sẽ tiếp tục triển khai việc hỗ trợ các đối tượng khác với mục tiêu hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo quy định để giúp người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc sống.       

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xóa thói quen biên chế suốt đời

Xóa thói quen biên chế suốt đời

Cán bộ lãnh đạo quản lý yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ cũng cần gương mẫu, tự giác rút khỏi vị trí “lãnh đạo suốt đời”.      
Quan tâm hơn đến việc tiếp công dân

Quan tâm hơn đến việc tiếp công dân

Giám sát tại Sở Xây dựng TP HCM và Sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực gợi ý, các cơ quan cần quan tâm hơn đến việc tiếp công dân về khiếu ...

Tin nóng

Mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó

Mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó

Theo ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, qua 5 năm thực hiện, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 đã đi vào cuộc sống. Chuyển biến rõ nét nhất là mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó hơn.

Xem nhiều nhất