Giám sát, phản biện những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Trung Hiếu

Sau 5 năm thực hiện các Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã giúp cơ quan có thẩm quyền thực thi hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Giám sát, phản biện những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Người dân Lạng Giang (Bắc Giang) hiến đất, góp công để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Diêm Hồng Linh cho biết, sau 5 năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức thành lập đoàn giám sát trực tiếp 1.196 cuộc tại 3.192 cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong đó, MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 15 nội dung tại 303 cơ quan, đơn vị; cấp huyện giám sát trực tiếp 88 nội dung tại 741 cơ quan, đơn vị; cấp xã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát 1.093 cuộc tại 2.148 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nội dung giám sát được MTTQ các cấp lựa chọn đều là những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những vấn đề bức xúc trong nhân dân như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã; thực hiện chính sách giảm nghèo; thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện các quy định về hỗ trợ, đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Sau giám sát, các đoàn giám sát đều có thông báo kết quả giám sát, làm việc với cơ quan cấp trên trực tiếp và các ngành liên quan để làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và kiến nghị các biện pháp tháo gỡ. Kết quả MTTQ tỉnh đã kiến nghị 3.049 ý kiến sau giám sát. Qua theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, nhiều nội dung quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp thu, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. 

Ở cơ sở, MTTQ các cấp cũng tích cực phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Qua hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 26.093 cuộc, phát hiện và kiến nghị 740 vụ việc  sai phạm, thu hồi cho Nhà nước và nhân dân trên 1,6 tỷ đồng, 8.487 m2 đất. Kết quả giám sát đã phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng NTM.

Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp cũng đã từng bước triển khai hiệu quả hoạt động phản biện xã hội. Kết quả MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện 742 dự thảo văn bản với 1.557 ý kiến phản biện. Các ý kiến phản biện của MTTQ các cấp được tiếp thu và bổ sung chỉnh sửa; nhiều định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được điều chỉnh phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, những chính sách của tỉnh làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được theo bà Diêm Hồng Linh, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác giám sát của cấp xã mới đạt kết quả bước đầu. Hoạt động phản biện xã hội mới chỉ tổ chức thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện. Nội dung phản biện xã hội của MTTQ các cấp còn chưa hướng vào những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc của xã hội. 

Để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội bà Diêm Hồng Linh cho rằng, trong thời gian tới, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Ở cấp cơ sở lựa chọn hình thức giám sát phù hợp, tăng cường hình thức giám sát thường xuyên, đột xuất thông qua ý kiến của nhân dân

Đặc biệt cần nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đối thoại với nhân dân để phát hiện những nội dung nhân dân đang quan tâm, để thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. 

* Ở cơ sở, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang cũng tích cực phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Qua hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 26.093 cuộc, phát hiện và kiến nghị 740 vụ việc  sai phạm, thu hồi cho Nhà nước và nhân dân trên 1,6 tỷ đồng, 8.487 m2 đất. Kết quả giám sát đã phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giám sát để nâng cao tuổi thọ công trình

Giám sát để nâng cao tuổi thọ công trình

Nhờ giám sát tốt nên các hoạt động ngày càng đi vào nề nếp để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng ở địa phương, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.
Nam Định: Kè biển bị sập tan hoang

Nam Định: Kè biển bị sập tan hoang

Trước khi công trình kè biển bảo vệ Khu du lịch sinh thái Rạng Đông gặp sự cố nghiêm trọng, Công ty Cổ phần Sông Đà-Hà Nội đã triển khai hoạt động khai thác cát khu ...
Trách nhiệm lớn lao

Trách nhiệm lớn lao

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 đã kịp thời tôn vinh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, được ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong ...

Tin nóng

Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra

Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra

Chiều ngày 22/9, Đoàn kiểm tra công tác dân chủ - pháp luật, khảo sát trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Xem nhiều nhất