Nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội

Quảng Nghĩa

Song song với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tuân, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành trao quà cho đồng bào Chứt ở xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa).

Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của công việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI), nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai đạt nhiều kết quả. Trong quá trình giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận các cấp và các đoàn thể ở Quảng Bình đã phát huy được trí tuệ, kiến thức chuyên sâu nên kết quả giám sát, phản biện xã hội được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đồng tình cao.

Triển khai công tác giám sát, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã phát huy vai trò của 3 hội đồng tư vấn về kinh tế, văn hóa- xã hội và dân chủ - pháp luật. Hằng năm, các hội đồng tư vấn này đã thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật; tập hợp ý kiến, kiến nghị của người dân về các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân chuyển lên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể ở tỉnh Quảng Bình đã chủ trì tổ chức 1.231 cuộc giám sát; phối hợp tham gia giám sát với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền 1.881cuộc; nghiên cứu, xem xét 2.321 văn bản của các cơ quan chức năng ban hành liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 4.067 cuộc.

Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ở Quảng Bình đã từng bước được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, như tổ chức hội nghị; gửi văn bản dự thảo đến các cơ quan liên quan, các chuyên gia để lấy ý kiến phản biện; đối thoại trực tiếp với cơ quan dự thảo văn bản.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức 5 hội nghị góp ý và phản biện; tập trung phản biện, góp ý vào các dự thảo luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân. Đồng thời, Mặt trận tỉnh đã tích cực tham gia góp ý xây dựng khoảng 30 dự thảo luật của Trung ương và 18 dự thảo quy phạm pháp luật của địa phương gửi đến…

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở tỉnh Quảng Bình thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Mặt trận và các đoàn thể các cấp ở Quảng Bình đã tham gia đóng góp hàng trăm ý kiến với các cấp uỷ, chính quyền. Trong đó tập trung góp ý vào các dự thảo văn bản của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Bình có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt trận tỉnh Quảng Bình và đoàn thể các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trên một số lĩnh vực, như: Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành với nhân dân xã Hải Ninh về các vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình; đối thoại với nhân dân thôn Vĩnh Sơn (xã Quảng Đông, Quảng Trạch) về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dời đối với việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại với nhân dân về giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A, bồi thường sự cố môi trường biển; về xây dựng nông thôn mới, về thực hiện các chế độ, chính sách…

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Trần Văn Tuân- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết: Mặt trận các cấp và các đoàn thể ở Quảng Bình đã bám sát tình hình của địa phương để xác định, đề xuất nội dung giám sát, phản biện, góp ý khá phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã phát huy được trí tuệ, kiến thức nhiều chuyên gia, trí thức, cán bộ chuyên sâu của các cơ quan liên quan. Vì vậy, kết quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình đồng tình cao và kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng có liên quan trả lời, giải quyết những kiến nghị, đề xuất qua giám sát của Mặt trận.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Không tự mãn, chủ quan với thành tích

Không tự mãn, chủ quan với thành tích

Theo ông Phạm Thế Duyệt, chống dịch xong mà kinh tế phát triển ngày càng thấp đi, thất nghiệp ngày càng nhiều, nhiều xí nghiệp, doanh nghiệp chưa dễ gì khôi phục ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất