: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:44:53 27/12/2019

Trà Vinh: Giám sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 26/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức giám sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2014-2019 trên địa bàn huyện Cầu Ngang.

Trà Vinh: Giám sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo UBND huyện Cầu Ngang, năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện có 15 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường PTDTNT-THCS giảng dạy và học tiếng Khmer với tổng số 4.027 học sinh, trong đó có 3.398 học sinh cấp tiểu học, 629 học sinh cấp THCS (giảm 3 trường tiểu học so với giai đoạn năm 2014 – 2018; riêng số lượng học sinh tăng theo từng năm).

Bên cạnh đó, toàn huyện có 23 chùa Khmer dạy và học tiếng Khmer với tổng số hơn 2.200 học sinh đang theo học, trong đó có 3 chùa dạy nhưng không thực hiện chế độ theo định mức chi dạy và học bổ túc văn hóa điểm chùa theo Công văn số 1329/UBND-KTTH ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh.

Công tác quản lý và chế độ chính sách trong giảng dạy và học chữ dân tộc được thực hiện đảm bảo theo văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục – Đào tạo và UBND tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, hiện nay huyện cũng còn 04 trường THCS nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer tại các xã Thuận Hòa, Hiệp Hòa, Mỹ Hòa và Long Sơn chưa thực hiện dạy môn tiếng Khmer.

Tại đây UBND huyện Cầu Ngang đề xuất đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kiến nghị đến các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên và nhà sư có dạy bổ túc văn hóa ở các điểm chùa; có chế độ chính sách cho giáo việc phụ trách tại các điểm chùa; tuyển giáo viên mới để dạy tiếng Khmer ở 4 điểm trường như đã nêu trên.

Ông Kim Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết: Cùng với huyện Cầu Ngang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn giám sát đối với huyện Trà Cú và Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh. Mục đích giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách trong công tác giảng dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer tại các cơ sở giáo dục và cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Linh Phương