: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:20:57 26/12/2019

Vai trò của dư luận xã hội trong giám sát và phản biện

Ngày 26/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của công tác dư luận xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội”.

Vai trò của dư luận xã hội trong giám sát và phản biện

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các ý kiến tham gia thảo luận tại tọa đàm tập trung nêu thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội tại MTTQ thành phố và các quận, huyện thị xã; khẳng định tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ các cấp thành phố Hà Nội; mối quan hệ giữa việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của hệ thống MTTQ các cấp thành phố Hà Nội.

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn trong công tác dư luận xã hội và hoạt động giám sát, phản biện xã hội; giải pháp phát huy hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Buổi tọa đàm là căn cứ thực tiễn để MTTQ thành phố đánh giá đầy đủ hơn thực trạng thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

N.Phượng