: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:10:14 20/12/2019

Xây dựng bộ tiêu chí giám sát của MTTQ Việt Nam về KH&CN

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề án khoa học cấp Bộ “Xây dựng bộ tiêu chí giám sát của MTTQ Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ”.

Xây dựng bộ tiêu chí giám sát của MTTQ Việt Nam về KH&CN

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam, mục tiêu cơ bản của đề án là xây dựng tiêu chí giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và Luật KH&CN nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực KH&CN. Nhiệm vụ của đề án làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện và sử dụng tiêu chí giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và Luật KH&CN. Đề án cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các tiêu chí giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và Luật KH&CN phục vụ hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về về vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX - Phản biện 1 đánh giá: Về cơ bản, đề án đã đạt được mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, đề án trên đã nêu được thực trạng công tác giám sát của UBMTTQ Việt Nam  các cấp đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XI) và Luật KH&CN thời gian qua. Bên cạnh những kết quả cơ bản đã đạt được, công tác giám sát của MTTQ Việt Nam  còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng do chưa có tiêu chí cụ thể làm công cụ giám sát , đảm bảo sự thực hiện thống nhất trong hệ thống MTTQ Việt Nam nên kết quả giám sát, đánh giá thường đi vào chung chung.

Đề án đã đề xuất bộ tiêu chí, cụ thể: Nội dung và tiêu chí giám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng các cấp; Nội dung và tiêu chí giám sát việc thực hiện Luật KH&CN của các bộ, cơ quan ngang bộ; Nội dung và tiêu chí giám sát việc thực hiện Luật KH&CN của UBND tỉnh, TP (có thể vận dụng giám sát với UBND cấp huyện); Nội dung và tiêu chí giám sát việc thực hiện Luật KH&CN của các Sở: Công Thương, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông, Thông tin và Truyền thông...

Cùng với bộ tiêu chí thực hiện việc giám sát, Đề án đề xuất các giải pháp của công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện bộ tiêu chí của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Xây dựng bộ tiêu chí giám sát của MTTQ Việt Nam về KH&CN - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao việc từ thực tiễn công tác Ban Chủ nhiệm đề án đã hết sức quan tâm, mong muốn xây dựng Bộ tiêu chí để đánh giá Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật KH&CN. Ban Chủ nhiệm đã khảo sát 16 tỉnh, TP, đặc biệt là có nghiên cứu, cập nhật, tham khảo tài liệu của các Bộ, ngành, địa phương để từ đó xây dựng Đề án.

Theo Phó Chủ tịch, xây dựng được bộ tiêu chí là hết sức cần thiết trong thực tế hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam - một lĩnh vực rất quan trọng. Kết quả sẽ ứng dụng vào thực tiễn, giúp cho từ huyện, tỉnh, Trung ương căn cứ vào bộ tiêu chí xác định các nội dung cụ thể để giám sát.

Để đảm bảo sự hoàn chỉnh và tính khoa học của đề án trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị: Ban Chủ nhiệm đề án trên cơ sở thực tiễn cần tiếp thu ý kiến của hội đồng để bổ sung trước khi được công nhận đưa vào sử dụng.

Hải Nhi
nh: Quang Vinh