Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tấn Thành - Chí Đại

Ngày 27/6, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, đã cơ bản chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì theo định kỳ, có sự đổi mới, sáng tạo ở một số địa phương.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng; tích cực trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Hầu hết Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận để chỉ rõ những mặt đạt được lẫn hạn chế thời gian qua để rút kinh nghiệm nhằm qua đó giúp công tác tuyên giáo trong những tháng cuối năm 2019 đạt được kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

“Kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lương cơ sở, cùng với Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Trung ương để có quyết sách về vấn đề này” ...

Tin nóng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân mật tiếp Thủ tướng Cuba

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân mật tiếp Thủ tướng Cuba

Chiều 29/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Manuel Marrero Cruz - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Xem nhiều nhất