: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Chương trình quyết định sách giáo khoa

Theo ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ GDĐT phải chịu trách nhiệm ban hành chương trình giáo khoa thống nhất trong cả nước. Chương trình này khá chi tiết quy định học kiến thức gì, ra sao, thậm chí trong văn học là học tác giả nào, bài văn nào phải quy định rõ ràng…