: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:59 14/01/2020

212 chương trình đào tạo đại học được đánh giá/công nhận

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2019. Danh sách này gồm có 212 chương trình, bao gồm: 62 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước (của 22 trường ĐH); 150 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài (của 28 trường ĐH).

Trước đó, theo danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019, cả nước có 158 chương trình, bao gồm: 19 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 139 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Lam Nhi