: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:12 06/11/2019

Bộ GDĐT yêu cầu thu hồi và báo cáo sớm giáo trình in hình 'đường lưỡi bò'

Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ đã có công văn gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội yêu cầu rà soát, báo cáo sử dụng giáo trình theo quy định.

Theo đó, Bộ yêu cầu trường dừng ngay việc sử dụng, lưu hành, khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo. Bộ GDĐT cũng yêu cầu trường phải tổ chức rà soát lại toàn bộ quy định lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của tất cả các giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, đảm bảo tất cả giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định; gửi báo cáo về Bộ GDĐT, qua Vụ Giáo dục ĐH trước ngày 5/11 với nội dung thu hồi và rà soát; trước ngày 5/2/2020 đối với nội dung làm rõ sai phạm và có hình xử lý kỷ luật với các cá nhân và đơn vị liên quan.

Trước đó, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng giáo trình Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” có in hình bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp cho giảng viên, sinh viên Khoa tiếng Trung-Nhật làm tài liệu học tập, giảng dạy. Bản đồ có “đường lưỡi bò” nằm trong trang 36 cuốn Đọc và trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 “Developing Chinese” của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đây là giáo trình dạy và học tập dành cho sinh viên năm nhất khoa Trung - Nhật.

Dung Hòa