: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:58 22/04/2019

Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Sáng 21/4, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên cùng Sở GDĐT Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới và định hướng chương trình bồi dưỡng giáo viên.

Hội thảo đã quy tụ được nhiều nghiên cứu đánh giá, nhiều đề xuất chuyên đề bồi dưỡng có chất lượng nghiên cứu sâu sát với thực tế giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình GDPT mới. Hội thảo cũng đã đề xuất chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; đề xuất nội dung bồi dưỡng giáo viên, tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT mới tại Thái Nguyên.     

Dung Hòa