: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
01:00:11 10/10/2019

Bồi dưỡng giáo viên dạy Lịch sử cho chương trình mới

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Bộ GDĐT đã tổ chức bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) cho gần 300 giáo viên cốt cán và cán bộ Sở/Phòng GDĐT phụ trách môn Lịch sử của các trường 31 tỉnh thành phố phía Bắc.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông về giáo dục Lịch sử trong chương trình GDPT hiện hành và trong chương trình GDPT mới tới đây.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ- Thứ trưởng Bộ GDĐT, yêu cầu đặt ra với các giáo viên dạy môn Lịch sử là cần khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong mỗi học sinh qua môn học này; cho học sinh thấy đây là một môn học cần thiết, quan trọng trong cuộc sống, từ đó hình thành nhu cầu tự học.          

Dung Hòa