: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
00:00:13 31/10/2019

Điều chỉnh phân công lĩnh vực phụ trách tại Bộ GDĐT

Bộ GDĐT vừa có thông báo phân công Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách thêm lĩnh vực giáo dục ĐH thay cố Thứ trưởng Lê Hải An.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc sẽ phụ trách Vụ Giáo dục ĐH, Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Văn phòng Đảng - đoàn thể, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, Ban Quản lý các dự án Bộ GDĐT; các đề án, dự án, chương trình như dự án đào tạo kỹ sư chất lượng cao và dự án nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

Thông báo của Bộ GDĐT cũng cho biết Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm các lĩnh vực báo chí, truyền thông giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ được phân công phụ trách thêm lĩnh vực đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ, Văn phòng, tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Ban chỉ đạo 896)…       

M.Q.