: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:20 31/01/2019

Thí điểm mô hình trường học thông minh

Giáo dục-Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các đơn vị triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong trường phổ thông.

Theo đó, thực hiện lộ trình Đề án “Phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành GDĐT TPHCM giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Sở GDĐT tập trung xây dựng các giải pháp.

Cụ thể: Xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh tại Sở GDĐT nhằm triển khai hạ tầng CNTT đồng bộ tại Sở GDĐT cũng như các giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của ngành GDĐT thành phố. 

Cùng với đó, xây dựng mô hình trường học thông minh trên cơ sở xây dựng lớp học điện tử, trường học điện tử để triển khai thí điểm tại 5 trường THPT: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong; THPT Chuyên Trần  Đại Nghĩa; THPT Lê Quý Đôn; THPT Nguyễn Hiền; THPT Nguyễn Du (giai đoạn 2018 - 2020) để làm cơ sở phát triển nhân rộng mô hình trường học thông minh trong giai đoạn tiếp theo; Xây dựng đề án phổ cập và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho học sinh và giáo viên thành phố theo chuẩn tin học quốc tế.    

Dung Hòa