: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:25:03 19/05/2020

TP Hồ Chí Minh: Hướng dẫn thu học phí năm học 2019-2020

Ngày 18/5, Sở GDĐT TP HCM cho biết, vừa có văn bản hướng dẫn về việc thu học phí năm học 2019-2020.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập, trường mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên thu học phí theo tháng thực học nhưng không quá 8 tháng. Các trường phổ thông công lập được thu học phí 8 tháng. Với các khoản thu theo thỏa thuận như tiền tổ chức học buổi 2 và các khoản thu khác, nhà trường công lập không được thu quá 8 tháng.

Sở cũng đề nghị các đơn vị cơ sở ngoài công lập tổ chức gặp gỡ trao đổi và giải thích với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.  

Lam Hồng