: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:00 01/03/2019

Ưu tiên bồi dưỡng giáo viên theo phương thức trực tuyến

Sáng 28/2, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị các trường sư phạm triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục phổ thông (GDPT) thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ lưu ý, cần quan tâm đến các nhóm đối tượng bồi dưỡng; chuyên đề bồi dưỡng; phương pháp bồi dưỡng và tổ chức đánh giá; tổ chức thực hiện. 

Cụ thể, về đối tượng bồi dưỡng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra 4 nhóm, gồm: cán bộ lãnh đạo sở GDĐT, phòng GDĐT; giảng viên cốt cán trường sư phạm; hiệu trưởng cơ sở GDPT và giáo viên phổ thông.

Bộ trưởng lưu ý, cần lựa chọn những giáo viên xuất sắc ở phổ thông để cùng tham gia vào nhóm cốt cán của trường sư phạm để bồi dưỡng chung; nhóm các hiệu trưởng bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Với nhóm giáo viên phổ thông, đối tượng giáo viên cốt cán được chọn không chỉ nắm vững về chuyên môn, kinh nghiệm mà phải là người tâm huyết đổi mới, nhiệt tình chia sẻ với đồng nghiệp...

Về chuyên đề bồi dưỡng, Bộ trưởng nhấn mạnh phải theo hướng gợi mở, hạn chế cầm tay chỉ việc. Chương trình cho nhóm đối tượng nào cần phải có sự tham gia của nhóm đối tượng đó. Tài liệu được chuyển thành các dạng thức: văn bản, video, hỏi-đáp, đưa lên mạng để mọi người cùng có thể sử dụng. Việc triển khai ưu tiên đầu tiên là theo phương thức trực tuyến.

Với phương thức trực tiếp, theo Bộ trưởng, cần theo hướng tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm, hạn chế cầm tay chỉ việc; tăng cường giải đáp, gợi mở để các học viên cùng trao đổi, từ đó quay về hoàn thiện chương trình bồi dưỡng.

Về đánh giá, Bộ trưởng nhấn mạnh tính nghiêm túc, xong đến đâu cấp chứng chỉ đến đó; tránh tình trạng đánh trống ghi tên. “Trường nào tổ chức không nghiêm túc có thể thu giấy phép; trường nào làm tốt thì khuyến khích, hỗ trợ”- Bộ trưởng nói.    

Lam Nhi