Góp phần giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của nhân dân

“MTTQ các cấp lắng nghe ý kiến nhân dân và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân” - Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội Mặt trận tỉnh Lai Châu.

Góp phần giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội.

Trong 2 ngày 2 và 3/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chỉ đạo đại hội.

Ghi nhận kết quả MTTQ tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá: MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, tiêu biểu trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc...

Đã tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước , các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đại phương đến khu dân cư. Nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung phương thức vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy được tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” mang lại khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư.

MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác phát huy đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, làm “cầu nối” giữa cấp uỷ, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ được mở rộng và tăng cường.

Hoạt động của MTTQ các cấp được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tại thực tiễn cơ sở. Qua đó khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Lai Châu.

Góp phần giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của nhân dân - 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý, MTQT tỉnh Lai Châu cần tích cực nghiên cứu đổi mới đa dạng hình thức tập hợp nhân dân. Chú trọng phát huy người có uy tín ở cộng đồng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng làm cho nhân dân nhận thức đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục. MTTQ các cấp lắng nghe ý kiến nhân dân và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, trong triển khai phong trào thi đua, các Cuộc vận động phải đảm thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm để đánh giá được cụ thể, rõ ràng, hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng, thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của tỉnh. Chủ động, kịp thời vận động cứu trợ cho nhân dân khi gặp thiên tai.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, Mặt trận cần tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình để vận động nhân dân xây dựng gai đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Phối hợp với các đoàn thể và công an tổ chức tốt cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong phong chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội pham ma tuý, mua bán người, buôn lậu qua biên giới...

Đại hội đã hiệp thương cử 87 đại biểu tham gia  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội ssại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ông Sùng A Hồ được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình tại huyện Mường Tè bị thiệt hại do mưa lũ ngày 23 - 25/6 vừa qua.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất