Hà Giang: Lấy ý kiến tham gia xây dựng bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

D.Tuân

Chiều 20/1, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các ngành về xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020.

Với nhóm tiêu chí cứng, một số ngành đề xuất: Với tiêu chí số 10 (thu nhập), cục Thống kê tỉnh xây dựng      36 triệu đồng/người/năm bằng với quy định của Trung ương và đề xuất được tính toán xác định cụ thể cho các năm trong giai đoạn 2016 – 2020 và chỉ thực hiện chung không phân biệt các vùng trong tỉnh; tiêu chí số 14 (GD&ĐT), Sở GD&ĐT đề xuất xây dựng 2 chỉ tiêu trong tiêu chí này cao hơn 5% so với Trung ương đối với các xã không thuộc vùng 135; tiêu chí số 15 (y tế), Sở Y tế đề xuất cao hơn so với yêu cầu của Trung ương như tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với các xã vùng 135 cao hơn Trung ương 13,2%...; tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm), Sở TN&MT đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu giữa các xã vùng 135 và các xã không phải 135…

Ngoài các đề xuất điều chỉnh, cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với quy định chỉ tiêu theo vùng Trung du và miền núi phía Bắc mà Trung ương quy định, ban hành.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất