Hà Giang xây dựng mô hình điểm ‘Nhóm nòng cốt’

TH

Sau khi được giao thực hiện mô hình điểm, MTTQ xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên vừa tổ chức lễ ra mắt “Nhóm nòng cốt” theo Đề án 02-1133 về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016 ”.

Mô hình này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng vận động nhân dân chấp hành pháp luật lồng ghép với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư.

Qua đó từng bước xây dựng nội dung cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. 

Trưởng “nhóm nòng cốt” là Trưởng Ban công tác Mặt trận và các thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương, những người có trình độ, hiểu biết về pháp luật, có uy tín tại khu dân cư.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất