Hà Nội tăng học phí trường công lập năm học 2017-2018

PV

Chiều 3/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội năm học 2071-2018 với tỷ lệ đại biểu tán thành 90,38%.

Theo đó, trong năm học 2017-2018, mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập sẽ được điều chỉnh tăng như sau: 

Ở vùng thành thị, mức thu học phí năm học 2017-2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 30.000 đồng so với năm học trước); ở vùng nông thôn, mức thu là 55.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 15.000 đồng so với năm học trước) và ở vùng miền núi, mức thu là 14.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 4.000 đồng so với năm học trước). 

Một phần số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2017-2018 với mức thu học phí năm học 2016-2017) sẽ được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dùng để hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Theo mức thu mới, tổng số thu học phí dự kiến đạt 635,339 tỷ đồng, tăng 178,209 tỷ đồng so với năm học trước, trong đó: Khu vực thành thị tăng 109,321 tỷ đồng, khu vực nông thôn tăng 68,322 tỷ đồng và khu vực miền núi tăng 0,566 tỷ đồng. 

Việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất