Hà Nội thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô

PV

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội. Trung tâm có trụ sở tại số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.
Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội thực hiện chức năng đầu mối tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của UBND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm. Thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội. Tổ chức quản lý và cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan Đảng, chính quyền, hành chính từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức của thành phố Hà Nội trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (hanoi.gov.vn).

Tích hợp liên kết thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố, kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của thành phố Hà Nội với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; thông tin, dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc thành phố trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Chỉ dẫn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên trangdichvucong.hanoi.gov.vn (dịch vụ công trực tuyến). Quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng truyền thông dùng chung đa phương tiện hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, thường xuyên, liên tục.

Trung tâm Báo chí được UBND thành phố quy định có 18 nhiệm vụ, trong đó có tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ thông tin để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ cơ quan báo chí; tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện thông tin truyền thông khác. Đồng thời, tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến của công dân, tổ chức trên internet và trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất