Hải Dương: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về xây dựng NTM

Việt Cường

Chiều 8/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân với kết quả về xây dựng nông thôn mới (NTM) tại thị xã Chí Linh.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; lãnh đạo thị xã Chí Linh, cùng dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư của 12 xã trên địa bàn thị xã Chí Linh.

Theo hướng dẫn số 46/HD-MT, ngày 2/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, có 2 nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về việc công nhận địa phương đạt chuẩn NTM cấp xã và cấp huyện.

Đối với cấp xã, việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các thôn, khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng. Còn đối với cấp huyện, việc đánh giá sự hài lòng của người dân thực hiện trong khoảng từ 20-30% đại diện số hộ gia đình của các xã thuộc cấp huyện phân bổ ở tất cả các xã và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên.

Trong năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương chỉ lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân tại thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn là 2 đơn vị đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Tại hội nghị, thị xã Chí Linh cũng đã triển khai kế hoạch đến các đại biểu tham dự, theo đó việc tổ chức triển khai lấy ý kiến của thị xã Chí Linh sẽ được thực hiện từ ngày 9 - 11/8. Trong 3 ngày này, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, các chi hội đoàn thể đến từng hộ gia đình phát phiếu, hướng dân ghi phiếu. Sau khi lấy ý kiến, đến ngày 11/8, các thôn, khu dân cư tổng hợp kết quả lấy ý kiến tại thôn, khu dân cư gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã; ngày 12/8 các xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Chí Linh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: “Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 – 2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Để việc lấy ý kiến đạt kết quả tốt, ông Nguyễn Quang Phúc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, thôn của thị xã Chí Linh ngay sau hội nghị này cần sớm triển khai thống nhất nắm số lượng hộ, người dân lấy ý kiến; phân công, giao nhiệm vụ cho các nhóm vào cuộc để tiến hành phát phiếu lấy ý kiến tới người dân. Sau khi lấy ý kiến, nhanh chóng tổng hợp ý kiến ở các thôn để gửi về xã ngay trong ngày, đồng thời cố gắng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân đưa vào báo cáo và giải trình những ý kiến thắc mắc của người dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất