Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 43% kế hoạch giao

Hải Dương

Theo ghi nhận của Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng, đến 20/11, vốn đầu tư công năm 2022 của Hải Phòng đạt hơn 8,967 nghìn tỷ đồng trong tổng số hơn 20,745 nghìn tỷ đồng kế hoạch, đạt 43,23% kế hoạch giao.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 1,288 nghìn tỷ đồng đã được giải ngân hơn 1,044 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 81% kế hoạch giao vốn.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra xây dựng NTM kiểu mẫu xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên.
Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra xây dựng NTM kiểu mẫu xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên.

Trong số hơn 19,284 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư ngân sách Hải Phòng, đã có hơn 7,827 nghìn tỷ đồng được giải ngân, đạt 40,59% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đã giải ngân được hơn 3,058 nghìn tỷ đồng trong tổng số hơn 4,703 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 65% kế hoạch. Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất mới giải ngân được hơn 4,266 nghìn tỷ đồng trong tổng số hơn 9,350 nghìn tỷ đồng, đạt trên 45,6% kế hoạch giao vốn. Nguồn vốn vay (bao gồm vốn vay ODA và trái phiếu chính quyền địa phương) có mức giải ngân tương đối thấp, mới giải ngân được hơn 318 tỷ trong tổng số hơn 2,723 nghìn tỷ đồng, đạt 11,7% kế hoạch...

Việc giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách TP cho các huyện xã cũng có tốc độ giải ngân tương đối thấp. Trong số hơn 127,8 tỷ đồng được cấp theo kế hoạch, các huyện xã mới giải ngân được hơn 75,313 tỷ đồng, đạt 58,9% tổng số vốn được giao theo kế hoạch của HĐND TP Hải Phòng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất