Hải Phòng: Tặng 1,5 triệu đồng, 1 tấm vải lụa đối với các cụ 100 tuổi

PHÚC QUYỀN

TP Hải Phòng sẽ tặng 1,5 triệu đồng tiền mặt và 5 m vải lụa/người đối với người cao tuổi 100 tuổi năm 2021.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận (huyện) tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi năm 2021 trên địa bàn thành phố theo mức đã được phê duyệt.

Cụ thể: Người cao tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi: 700.000 đồng/người, bằng tiền mặt; Người cao tuổi 95 tuổi: 900.000 đồng/người, bằng tiền mặt; Người cao tuổi 90 tuổi: 800.000 đồng/người bằng tiền mặt và 200.000 đồng/người bằng hiện vật; Người cao tuổi 100 tuổi: 1.500.000 đồng/người, bằng tiền mặt và 5 mét vải lụa/người; Người cao tuổi từ 101 tuổi trở lên: 1.500.000 đồng/người, bằng tiền mặt.

Nguồn kinh phí tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn được bố trí trong dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của thành phố.

TP Hải Phòng luôn là địa phương dẫn đầu trong cả nước trong công tác an sinh xã hội.
TP Hải Phòng luôn là địa phương dẫn đầu trong cả nước trong công tác an sinh xã hội.

TP Hải Phòng cũng giao UBND các quận (huyện) hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn và gia đình người cao tuổi tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục tâp quán của địa phương…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất