Hải Phòng: Tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn

Nam Khánh

Ngày 18/2, Phó Chủ tịch, Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hải Phòng Lê Anh Quân có quyết định về việc tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn.

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, tổng điều tra cơ sở hành chính của Hải Phòng được áp dụng đối với các đơn vị thuộc khối cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, cơ quan thuộc Đảng bộ TP và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Mục đích việc tổng điều tra cơ sở hành chính nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của người lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả thu chi của các đơn vị hành chính.

Hải Phòng thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn.
Hải Phòng thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn.

Trên cơ sở tổng điều tra cơ sở hành chính, Hải Phòng sẽ thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch; quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn. Kết quả điều tra cơ sở hành chính cũng được dùng để tính toán các chỉ tiêu phát triển tổng sản lượng nội địa (GDP) và tổng sản phẩm của các đơn vị sản xuất (GRDP) được trên địa bàn Hải Phòng.

Việc tổng điều tra cơ sở hành chính của Hải Phòng được bắt đầu từ 1/3. Cũng theo thông tin từ Chủ tịch TP Hải Phòng, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Hải Phòng không thể tổ chức tập huấn trực tiếp cho hoạt động tổng điều tra, Hải Phòng chỉ có thể tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho đội ngũ giám sát viên, điều tra viên, quản trị hệ thống, cơ quan thực hiện điều tra xã hội, người cung cấp thông tin ở đơn vị điều tra dưới các hình thức cung cấp tài liệu hướng dẫn điều tra, các video hướng dẫn sử dụng phần mềm cung cấp thông tin.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất