Hàng loạt sai phạm tại Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình - Bài 2: Chính quyền và ngành chức năng liên quan thiếu trách nhiệm?

Đức Sơn

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương xác định có sự buông lỏng quản lý của chính quyền huyện Cẩm Giàng và sự thiếu trách nhiệm của các sở, ngành liên quan để doanh nghiệp vi phạm kéo dài.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình - Bài 2: Chính quyền và ngành chức năng liên quan thiếu trách nhiệm?
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình phải dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic.

Buông lỏng quản lý

Ngoài những sai phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng của Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình (Báo Đại Đoàn Kết đã nêu ở kỳ trước), doanh nghiệp này còn mắc một số vi phạm về thủ tục bảo vệ môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với hoạt động sản xuất, gia công giày, Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án với quy mô, công suất 1.200.000 đôi giày thể thao/năm; 1.200.000 đôi đế cao su/năm; 700.000 đôi giày vải xuất khẩu/năm, được Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-MT ngày 5/6/2000. Tuy nhiên, công ty này chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt khi đầu tư mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất giày thể thao năm 2002.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình cũng chưa lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bằng than hoạt tính để xử lý hơi dung môi từ công đoạn gò ráp giày theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Đối với hoạt động sản xuất bao bì carton, công ty chưa có Kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận cho hoạt động này.

Về quan trắc môi trường định kỳ, từ năm 2018 đến tháng 4/2021, công ty thực hiện quan trắc 2 lần/năm, nhưng năm 2018 chưa đúng tần suất 6 tháng/lần. Đáng bàn, nhiều đợt quan trắc thiếu vị trí, thiếu thông số. Các đợt quan trắc đều thiếu mẫu khí tại khu vực tập kết nguyên liệu của dây chuyền sản xuất gạch ốp.

Có đợt quan trắc có thông số vượt quy chuẩn cho phép như mẫu nước thải đợt quan trắc định kỳ tháng 3/2018 có thông số NH4+-N vượt quy chuẩn. Mẫu khí thải tại ống khói lò hơi dây chuyền sản xuất bao bì carton đợt quan trắc đột xuất tháng 12/2020 có thông số SO2 vượt quy chuẩn.

Về nguyên nhân dẫn đến các sai phạm, UBND tỉnh Hải Dương đã đưa ra kết luận là Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình chưa nắm bắt, chấp hành đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, công ty chưa làm tốt công tác quản lý diện tích đất khu tập thể.

Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình đầu tư sản xuất gạch ceramic, bao bì carton khi chưa có các thủ tục pháp lý theo quy định, vừa sản xuất gạch ceramic vừa xin chấp thuận đầu tư, xin thuê đất. Trong thời gian dài, khi UBND tỉnh không chấp thuận hoạt động sản xuất gạch ceramic, nhưng công ty vẫn tiếp tục sản xuất.

Về trách nhiệm của UBND thị trấn Lai Cách, UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, thị trấn có dấu hiệu buông lỏng quản lý đối với diện tích đất 21.597,6 m2 được UBND huyện Cẩm Giàng giao quản lý, để Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình sử dụng, xây dựng công trình không đúng quy định trong thời gian dài mà không có biện pháp xử lý theo quy định. Thị trấn cũng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tự ý cải tạo, xây dựng công trình tại khu tập thể và khu nhà máy Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình.

Đối với UBND huyện Cẩm Giàng được xác định là chưa làm hết trách nhiệm, sau khi thu hồi diện tích 16.418 m2 đất của công dân đã không sâu sát, dẫn đến việc Công cổ phần Giầy Cẩm Bình vẫn sử dụng, xây dựng công trình để hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng chỉ rõ, Sở Tài chính chưa kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đôn đốc Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình để xử lý đối với tài sản công là diện tích khu tập thể 1.025,7 m2. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh chưa phát hiện, chỉ đạo kịp thời việc thu đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đối với việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình.

Cần xử lý nghiêm

Về những sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ diện tích đất và tài sản trên diện tích 1.025,7 m2 khu tập thể công ty đang quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý nhà đất của tỉnh để được rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Nếu sau thời hạn quy định, công ty không có phương án sắp xếp, xử lý báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý nhà đất của tỉnh thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thu hồi đất theo quy định.

Đồng thời, công ty phải tháo dỡ các công trình, thiết bị xây dựng, lắp đặt trên diện tích đất 5.179,6 m2 thuộc quy hoạch đường cụm công nghiệp, mương, đất khó canh tác để trả lại đất cho UBND thị trấn Lai Cách quản lý.

Đặc biệt, công ty phải dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic do không có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, vị trí sát dân cư, không phù hợp định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Công ty cũng cần tổ chức họp, nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp xử lý tập thể, cá nhân do những tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có) do không kịp thời phát hiện việc Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình sản xuất gạch ceramic không có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Khi phát hiện không có biện pháp xử lý, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý kiên quyết, kịp thời, để vi phạm kéo dài.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh rút kinh nghiệm do còn có thiếu sót trong công tác tham mưu quản lý chuyên ngành đối với Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có) do chưa làm hết trách nhiệm, sau khi thu hồi diện tích 5.179,6 m2 (năm 2007) và 16.418 m2 (năm 2009) giao UBND thị trấn Lai Cách quản lý, các năm 2009, 2016 đã xác nhận đơn xin thuê đất của Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình nhưng sau đó không sâu sát, để Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình quản lý, sử dụng đất liên tục đến nay không đúng pháp luật. Quá trình sử dụng đất đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, hoạt động sản xuất gạch ceramic khi không có thủ tục theo quy định, nhưng UBND huyện Cẩm Giàng không có giải pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu UBND thị trấn Lai Cách nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân do buông lỏng quản lý, sau khi được giao quản lý diện tích 5.179,6 m2 và 16.418 m2 đã không thực hiện quản lý, để Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình quản lý, sử dụng đất liên tục đến nay không đúng pháp luật. Đồng thời, có biện pháp quản lý ngay đối với phần diện tích 21.597,6 m2 đã giao UBND thị trấn Lai Cách quản lý nhưng thiếu sâu sát, để Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình quản lý, sử dụng từ năm 2007 đến nay.      

UBND tỉnh Hải Dương cho rằng, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng chưa kịp thời, kiên quyết xử lý, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý khi Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình sử dụng đất, sản xuất gạch ceramic trong suốt thời gian dài, nhưng chưa có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất