Thế giới một năm quay cuồng với Covid-19

Thế giới một năm quay cuồng với Covid-19

Một năm trôi qua có thể được ghi nhớ với nhiều điều, nhưng đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng sức khỏe tàn khốc nhất trong lịch sử thế giới chính là sự kiện có tác động lớn nhất đến mọi lĩnh vực trong năm 2020.

Xem nhiều nhất