Nóng ghế Thẩm phán Tòa tối cao nước Mỹ

Nóng ghế Thẩm phán Tòa tối cao nước Mỹ

Chiếc ghế Thẩm phán Tòa tối cao không chỉ cực kỳ quan trọng trong những sự vụ cụ thể mà hơn thế nữa, nó còn được Hiến pháp nước Mỹ trao cho “nhiệm kỳ trọn đời”.

Xem nhiều nhất