Hòa Bình: Giao ban Khối các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

P.V

Ngày 1/11, ông Ngô Văn Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Hòa Bình quý III; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Trong quý III, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước; thăm hỏi, tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo, cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo, từ thiện; tham gia hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó tập trung đấu tranh với thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; tuyên truyền tốt cho đại hội Đảng các cấp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên - môi trường; Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất