Hòa Bình: Vai trò Hội Phụ nữ trong phát triển kinh tế

H.Anh

Hội Phụ nữ xã Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) có 825 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, Hội đã tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, triển khai các hoạt động, phong trào thi đua.

Các phong trào, cuộc vận động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện đã đi vào nề nếp, đem lại hiệu quả tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã  hội của địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, Hội đã triển khai nhiệm vụ. mục tiêu tới 100% cán bộ, hội viên phụ nữ, tổ chức và duy trì 22 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom rác thải, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng. Trong năm, Hội đã tổ chức tu sửa nhiều tuyến kênh mương, vệ sinh khu vực chuồng trại, đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, đào hố rác thu hút hơn 2.500 lượt hội viên tham gia; xây mới 11 nhà tiêu hợp vệ sinh, duy trì hoạt động mô hình “Đoạn đường nở hoa”, “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”...

Đáng chú ý, thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay Hội đã nhận ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với 200 hộ vay, tổng dư nợ 4,3 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ, kênh tín dụng, Hội đã rà soát các hội viên nghèo trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ 30 hội viên phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tỉ lệ hội viên nghèo giảm, thu nhập nâng lên qua từng năm. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 32,5 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo còn 8%; trong đó có phần đóng góp tích cực của Hội Phụ nữ xã.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất