Hoàn thiện cuốn sách 'Lịch sử 90 năm MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1930-2020)'

Việt Phương

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện cuốn “Lịch sử 90 năm MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1930-2020)”.

Bản thảo cuốn sách gồm 310 trang, được xây dựng với bố cục 7 chương theo tiến trình hình thành, phát triển của MTTQ các cấp trong tỉnh qua các thời kỳ. Trong đó, các nội dung thuộc giai đoạn 1930-2010, danh sách kèm ảnh các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, được kế thừa và chỉnh sửa từ cuốn sách xuất bản năm 2010; nội dung thuộc giai đoạn 2010-2020 được viết mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu khai mạc hội thảo.
Ông Nguyễn Văn Hồi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể. Trong đó có những đề xuất tiếp tục điều chỉnh về bố cục, nội dung, bổ sung các tư liệu về lý luận, hình ảnh xác thực, được kiểm chứng... nhằm làm sâu sắc hơn các vấn đề, nội dung được đề cập. Các ý kiến cho rằng, cuốn sách phải gắn việc điểm lại các dấu mốc lịch sử với những đánh giá khách quan, bài học kinh nghiệm cho sự đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: “Cuốn sách sẽ là tài liệu quan trọng để lưu giữ và tuyên truyền lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ tỉnh qua các thời kỳ. Từ đó sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân và các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận. Do đó, toàn bộ ý kiến được các đại biểu, chuyên gia đóng góp tại hội thảo sẽ giúp Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thiện cuốn sách đúng tiến độ, đảm bảo tính khoa học, chính xác và có giá trị lâu dài.”

Cuốn sách được dự kiến hoàn thành và xuất bản trong tháng 3/2021.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất