Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình

V.M

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2647 về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình đến năm 2026, định hướng đến năm 2030”.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong 1 ngày vào tháng 11/2021 tại Hà Nội, với hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Hội thảo sẽ tập trung đánh giá, trao đổi về thực trạng hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình; so sánh, đánh giá quy định của pháp luật nước ngoài với pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, gia đình; góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình đến năm 2026, định hướng đến năm 2030”.

Trong đó có nhiều tham luận về các nội dung như: Tham luận về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo và mỹ thuật của một số nước trên thế giới (Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Singapore, Hàn Quốc), từ đó đề xuất, kiến nghị đối với việc hoàn thiện pháp luật của Việt Nam…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất