Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4

Vũ Mạnh

Chiều ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp.

Báo Đại Đoàn Kết nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam

Qua 3 lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí và nhân dân. Đặc biệt, với thành công của Giải lần thứ ba đã tiếp tục khẳng định Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy, cổ vũ mạnh mẽ vai trò của báo chí, của nhân dân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Uy tín và chất lượng của Giải ngày càng được nâng lên, thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, thu hút sự quan tâm tham gia hưởng tích cực của đông đảo các cơ quan báo chí, các nhà báo trong cả nước và sự ủng hộ của nhân dân.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc góp phần vào thành công của Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2017-2021, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân.

Báo Đại Đoàn Kết vinh dự được nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại cuộc họp đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là Trưởng ban Chỉ đạo Giải; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam là Phó Trưởng ban Thường trực. Hai Phó Trưởng ban là ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho Báo Đại Đoàn Kết.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho Báo Đại Đoàn Kết.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 đã công bố dự thảo Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Theo Thể lệ, các loại hình báo chí tham dự Giải bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023.

Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương được quyền tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị và thời gian tổ chức Giải.

Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Dự kiến Lễ Tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 11/2023 nhân dịp Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại cuộc họp của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch triển khai Giải, Thể lệ Giải lần thứ tư trong đó đi sâu góp ý phần nội dung và công tác tổ chức thực hiện; cho ý kiến vào nội dung yêu cầu cơ cấu giải đã được đề cập trong thể lệ Giải, thảo luận thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải; tiến độ triển khai…

Chủ tịch Đỗ văn Chiến trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân tích cực tham gia phối hợp hưởng ứng Giải.
Chủ tịch Đỗ văn Chiến trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân tích cực tham gia phối hợp hưởng ứng Giải.

Đổi mới nội dung, công tác tổ chức Giải lần thứ tư

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng coi là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Báo chí ngày càng phát huy vai trò quan trọng, có những đóng góp tích cực, hiệu quả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư được triển khai theo hướng đổi mới cả nội dung và công tác tổ chức, tạo động lực thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và người dân cả nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, kế hoạch triển khai Giải và nội dung Thể lệ Giải lần thứ tư cần cập nhật, cụ thể hóa những chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là nội dung Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phối hợp hưởng ứng Giải.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phối hợp hưởng ứng Giải.

“Trong phần nội dung của Giải cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân vào Thể lệ Giải lần này.

Chú trọng nội dung phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Nhấn mạnh việc tổ chức giải chính là giải pháp nhằm thúc đẩy công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Tổ chức giải cần tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch và Thể lệ giải để từ đó thu hút thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, công phu về đề tài này.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất