Hướng mạnh hoạt động Mặt trận về cơ sở

 Duy Hưng

Đó một trong những nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký  UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức trong các ngày 23, 24/7.

Hướng mạnh hoạt động Mặt trận về cơ sở

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng; phối hợp hợp của các cấp chính quyền; chỉ đạo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh Thái Bình đã thực hiện hiệu quả 5 chương trình thống nhất hành động tại Đại hội lần thứ 17; các chỉ tiêu đề ra đều được thực hiện đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nổi bật là, Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, tổ chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ họ đạo 4 gương mẫu”...

Trong đó, hưởng ứng vận động của Mặt trận, các đoàn thể, 5 năm qua, nhân dân trong tỉnh Thái Bình tiếp tục góp thêm trên 3.672.000 ngày công, hiến 1.761 ha đất, ủng hộ 3.600 tỷ đồng xây dựng NTM; xây dựng được 185 cánh đồng mẫu; tập trung, tích tụ được trên 15.000 ha đất nông nghiệp; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình nhân dân tự quản.

Hoạt động vận động ủng hộ người nghèo luôn được Mặt trận các cấp trong tỉnh quan tâm, duy trì. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, trên 500 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn vận động này, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 10 nghìn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, học hành, thiết thực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến năm 2018 chỉ còn 3,35%.

Kết quả nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động vận do MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh chủ trì, phát động nhân dân thực hiện trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh Thái Bình, với 245/264 xã và 1 huyện (Hưng Hà) đã đạt chuẩn...

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận, 100% KDC trong tỉnh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều KDC tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương tham gia.

Hướng mạnh hoạt động Mặt trận về cơ sở - 1

Quang cảnh Đại hội.

Hoạt động giám sát được Mặt trận các cấp trong tỉnh tích cực triển khai, đạt nhiều hiệu quả. Trong đó, 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước triển khai 19 cuộc giám sát ở cấp tỉnh, 54 cuộc giám sát ở cấp huyện và 4.845 cuộc giám sát ở cấp xã; chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, khó khăn để giám sát.

Bên cạnh những kết quả, Đại hội cũng thắng thắn nhìn nhận, nêu ra những mặt còn hạn chế của công tác Mặt trận ở địa phương, chỉ rõ nguyên nhân; nêu ra những điều,vấn đề nhân dân địa phương đang còn băn khoan, lo lắng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 5 chương trình thống nhất của nhiệm kỳ mới, gắn liền với các mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Trong đó, mục tiêu chung được đại hội xác định là: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh.   

Đại hội đã hiệp thương, cử 73 cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 18; hiệp thương, cử ông Đặng Thanh Giang, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 17 giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới.

Hướng mạnh hoạt động Mặt trận về cơ sở - 2

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký  UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cùng biểu dương những cố gắng to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ở Thái Bình trong nhiệm kỳ qua, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, các Ban CTMT ở KDC.

Để hoạt động của MTTQ tỉnh Thái Bình khóa mới đạt kết quả, hiệu quả thiết thực hơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, chủ trì phối hợp thống nhất hành động giữ các tổ chức thành viên.

Tích cực đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện việc nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tới Đảng, chính quyền để kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì, phát động. Chú trọng mở rộng và phát triển tổ chức; thu hút các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín tham gia công tác Mặt trận.

Hướng mạnh hoạt động Mặt trận về cơ sở - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa mới.

Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, thực hiện tốt vai trò cầu nối, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tiếp tục triển khai, tổ chức hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí; chú trọng tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó để Mặt trận làm tốt vai trò cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị Mặt trận địa phương cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tăng cường cơ chế phối hợp...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Bình quan tâm hơn nữa tới công tác Mặt trận ở địa phương; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, nhà nước, đối với Mặt trận; đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả... 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất