Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Nâng tầm vị thế công tác Mặt trận

Giáp Ngọc GiangPhó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Sau hơn 30 năm của chặng đường đổi mới, đất nước đang bước vào một chặng đường phát triển mới, với những cơ hội, xen lẫn thách thức. Đáp ứng yêu cầu này, nhiệm kỳ công tác 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã thay đổi phương thức hoạt động, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác vận động, qua đó, đạt được nhiều thành tựu tiêu biểu, khẳng định và nâng tầm vị thế Mặt trận, tạo tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Nâng tầm vị thế công tác Mặt trận

Ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại huyện Tân Yên chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh.

10 kết quả tiêu biểu

1. Đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền. Thông qua Kế hoạch “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ các cấp giai đoạn 2015 - 2020” gắn với “Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016 - 2020” và“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyên miệng ở khu dân cư”. Phát huy tốt chương trình “Mỗi cán bộ Mặt trận là một tuyền truyền viên giỏi” với 2.730 tuyên truyền viên, qua đó đã góp phần thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tổ chức tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế,xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng khu dân cư.

3. Đồng hành với “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Mặt trận đã đổi mới về nội dung, linh hoạt trong hình thức, sáng tạo trong tổ chức vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội. Qua đó thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân và của toàn xã hội. Bên cạnh việc vận động nội lực, còn chú trọng vận động các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, con em quê hương đang sinh sống, làm việc trong cả nước tham gia.

4.Trong phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bàn bạc, hiến đất, đóng góp công, vật liệu để xây dựng nông thôn mới.

5. Các cấp Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động người dân, người tiêu dùng tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ động tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các doanh nghiệp, HTX, phát triển ngành nghề, xây dựng các thương hiệu nông sản địa phương; phối hợp đẩy mạnh xúc tiến hàng nông sản, tổ chức “Ngày hội trái cây”, “Mỗi làng, xã một sản phẩm”.v.v...

6. Ban Công tác Mặt trận phối hợp duy trì hoạt động nề nếp, hiệu quả của “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Tổ hòa giải”, “Mô hình tự quản”, “Mô hình liên kết tổ an ninh tự quản”, “Câu lạc bộ” văn nghệ, thể dục thể thao tạo nên khu dân cư an toàn, văn minh.

7. Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, động viên, biểu dương, khen thưởng; lắng nghe và kịp thời phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo. Xây dựng tiêu chí, nhân rộng mô hình Đình, Đền, Chùa văn hóa; xứ họ đạo gương mẫu,... qua đó phát huy tốt vai trò của các tôn giáo, đồng bào dân tộc trong xây dựng quê hương giàu mạnh.

8. Mặt trận các cấp chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội, qua đó phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ và vai trò quan trọng của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phát huy tốt vai trò, hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

9. Tăng cường công tác thông tin, đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Giang với bạn bè quốc tế; vận động thu hút đầu tư, viện trợ phi chính phủ. Tích cực tuyên truyền, vận động người Bắc Giang ở ngoài tỉnh, ở nước ngoài đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa, hướng về xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

10. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ủy ban MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư góp phần nâng cao vai trò của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

6 thành tựu nổi bật

1. Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người (năm 2018) đạt 2.300 USD, nằm trong nhóm các tỉnh có mức thu nhập bình quân đầu người đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%, cao hơn bình quân chung cả nước.

2. Phối hợp triển khai tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 93/203 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo; 84 thôn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 15,2 tiêu chí/xã, bằng bình quân chung cả nước; không có xã đạt dưới 9 tiêu chí. Toàn tỉnh có 186 mô hình phát triển sản xuất, 163 cánh đồng mẫu, 71 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 52 sản phẩm nông sản chủ lực, đắc trưng.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều hoạt động như: Ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa; sản xuất nông nghiệp an toàn; an toàn giao thông và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,... Nhiệm kỳ qua, Bắc Giang được đón Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thăm và dự Ngày hội.

4. Vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp được 150 tỷ đồng; xây mới 2.066 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ giống, vốn cho các hộ nghèo trên 70 tỷ đồng; hỗ trợ giáp hạt, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 60 tỷ đồng. 100% hộ nghèo được thăm và tặng quà dịp Tết Nguyên đán.

5. Tỷ lệ người dân, người tiêu dùng trong tỉnh quan tâm đến hàng Việt tăng cao. Tại các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, hộ kinh doanh, tỷ lệ hàng hóa sản xuất trong nước chiếm gần 70%. Đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm có mặt ở tất cả các kênh phân phối trên thị trường tỉnh, lựa chọn của người tiêu dùng chiếm 95% là các sản phẩm có nguồn gốc nội địa. Nhóm mặt hàng vật tư nông nghiệp chiếm 85%; Vật liệu xây dựng chiếm trên 90%.

6. Tổ chức giám sát trực tiếp 1.196 cuộc, kiến nghị 3.049 ý kiến. Phản biện 742 dự thảo văn bản, kiến nghị 1.557 ý kiến. Giám sát 26.093 cuộc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; qua giám sát đã kiến nghị 740 vụ việc sai phạm, thu hồi cho nhà nước và nhân dân trên 1,6 tỷ đồng, 8.487 m2 đất.

Với những kết quả, thành tích trên, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2018 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 5 năm liền được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và xuất sắc toàn diện.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất