Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

 

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của MTTQ đã có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bớt (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) dịp 27/7.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Thông qua cuộc vận động, đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm toàn tỉnh có trên 87% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hoá, trên 88% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, trên 34% số xã đạt danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong 5 năm qua, hoạt động vì người nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Từ năm 2014 đến hết năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 88,9 tỷ đồng, cùng với các nguồn lực vật chất khác, đã hỗ trợ xây dựng mới 1.854 nhà Đại đoàn kết trị giá 25,4 tỷ đồng, hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 332 hộ nghèo trị giá 1,49 tỷ đồng; hỗ trợ 475 lượt bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh với tổng số tiền 799 triệu đồng, trao 330.165 suất quà Tết và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Để thực hiện tốt vai trò “cầu nối ý Đảng, lòng dân”, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp tổ chức được 1.109 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các ý kiến tại hội nghị đối thoại các cấp đều được người đứng đầu tiếp thu, giải trình, làm rõ, qua đó góp phần tạo môi trường dân chủ, cởi mở, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó với việc thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ đã thường xuyên đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến gần hơn với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong giai đoạn 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiến hành 2.180 cuộc giám sát bằng hình thức thành lập đoàn; 8.925 cuộc bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản; 8.848 cuộc phối hợp giám sát cùng Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tổ chức 21 cuộc giám sát theo chuyên đề được Tỉnh ủy phê duyệt hằng năm. Nội dung giám sát đa dạng, phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương và tập trung vào các vấn đề bức xúc trong dư luận được nhân dân quan tâm. Trong công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức 79 hội nghị phản biện và tổ chức phản biện 1.125 dự thảo văn bản dưới hình thức gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để triển khai có kết quả các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế vì hoà bình và phát triển. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: 100% MTTQ các huyện, thành, thị và 80% MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư xếp loại xuất sắc; không có đơn vị yếu kém. Phấn đấu hàng năm có 98% trở lên số khu dân cư trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; có từ 85% trở lên số khu dân cư đạt tiêu chuẩn Khu dân cư văn hoá; trên 88% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá. 95% trở lên cán bộ chuyên trách của MTTQ và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; 100% cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động Ngày Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức ít nhất từ 1 đến 2 cuộc giám sát bằng hình thức đoàn giám sát và tổ chức ít nhất 1 đến 2 nội dung phản biện bằng hình thức tổ chức hội nghị phản biện; Trên 85% Ủy ban MTTQ cấp xã thành lập được các Tổ tư vấn; 85% các Ban Tư vấn cấp huyện, Tổ tư vấn cấp xã hoạt động thường xuyên; 90% các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả; 100% MTTQ các cấp ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động hàng năm giữa MTTQ với HĐND, UBND và với các tổ chức thành viên cùng cấp.

Nguyễn Hải 
(Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ)

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất