Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Nguyễn Phượng

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 sẽ góp phần lan tỏa tới mọi người.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 sẽ góp phần lan tỏa tới mọi người.

Theo đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường…

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến 20/9, với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất