Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vũ Mạnh

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 15/9/2022. Ảnh: Quang Vinh
UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 15/9/2022. Ảnh: Quang Vinh

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi đến hết ngày 15/3

Nội dung kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Bởi vậy việc tổ chức phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Từ đó, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của Nhân dân để phản ánh kịp thời đến Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các cơ quan liên quan.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kế hoạch cũng nêu rõ, nội dung tập trung vào việc lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo. Việc lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm 9 nội dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến hết ngày 15/3/2023.

3 hình thức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cũng theo kế hoạch này sẽ có 3 hình thức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam theo địa chỉ số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: gopyluatdatdai.mttq@gmail.com.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm (gọi chung là hội nghị) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia.

Đối với các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tâm huyết, muốn tham gia góp ý kiến nhưng do điều kiện cụ thể không tham gia được hội nghị, hội thảo, khó khăn trong việc viết thành văn bản thì thông tin đến Ban Dân chủ - Pháp luật để cử cán bộ lắng nghe, ghi chép ý kiến tâm huyết của các vị để tập hợp, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các vị trong Ban Thường trực các thời kỳ; Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên, một số tổ chức xã hội khác; Hội nghị lấy ý kiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội nghị lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo là Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực đất đai tổ chức tại khu vực phía Bắc và phía Nam;...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì nghiên cứu, tổ chức việc lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung lấy ý kiến vào nội dung: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; Chính sách đất đai đối với nhà ở cho công nhân lao động....

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiện nội dung về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy ý kiến vào nội dung trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung vào nội dung các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai...

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lấy ý kiến vào việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể...

Từ các Hội nghị triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trước ngày 15/3/2023 đồng thời gửi Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo và báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Làng nghề hấp cá vào mùa

Làng nghề hấp cá vào mùa

Thời điểm này, nghề hấp cá cơm ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật vào vụ. Không khí nơi đây thật rộn ràng.

Tin nóng

Chú trọng nâng cao sức khỏe nhân dân

Chú trọng nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Hội Đông y Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động thi đua Cụm thi đua lĩnh vực Y tế năm 2023. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Xem nhiều nhất