Huyện Quan Hoá (Thanh Hoá): Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt gần 2.300 tỷ đồng

CẨM HOÀNG

Trong năm 2020, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, nền kinh tế huyện Quan Hoá (Thanh Hoá) duy trì ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt khá so với cùng kỳ và kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất đạt gần 2.300 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 734,182 tỷ đồng, bằng 105,9% so với cùng kỳ (CK). UBND huyện Quan Hoá đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sản xuất lâm nghiệp đạt kết quả tích cực; khai thác tre, luồng đạt 16,8 triệu cây, đạt 102% so với kế hoạch (KH), bằng 104% so CK. Huyện đã trồng rừng sản xuất được 100 ha, đạt 100% KH tỉnh giao.

Các công trình nước sinh hoạt tập trung cho các khu tái định cư sau mưa lũ năm 2018 đến nay đã hoàn thành 100%. Dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97%, bằng 100% KH; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 30%, bằng 100% KH. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; có 7 bản đạt chuẩn NTM và 1 bản đạt NTM kiểu mẫu, nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn NTM toàn huyện là 29 bản.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.050 tỷ đồng, bằng 123,57% so với KH. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tại Công ty TNHH Duyệt Cường đạt trên 4,820 triệu USD, đạt 98,4% KH, bằng 104,2% so CK; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là giấy vàng mã. Các ngành dịch vụ có bước chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất dịch vụ (theo giá SS) đạt  513,727  tỷ đồng,  bằng 99,83% so CK; thị trường hàng hóa nhìn chung ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Tổng thu ngân sách địa phương là 726,1 tỷ đồng đạt 171,3% dự toán năm, đạt 104,78 so CK. Công tác phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc thành lập mới doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Thực hiện đến 15/12/2020, thành lập mới  được 20/20 doanh nghiệp đạt 100% KH tỉnh giao, với vốn điều lệ trên 80 tỷ đồng.

Công tác tạo việc làm mới cho lao động được triển khai quyết liệt, đã tạo việc làm mới cho 800  lao động, đạt 100% KH. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: ước đạt: 50,5%, đạt 100% KH. UBND huyện Quan Hoá đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai cho các xã, thị trấn, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn. Các xã, thị trấn thành lập tổ công tác triển khai cho các bản, khu phố và giao đến tận hộ. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,82% (giảm từ 9,22% xuống còn 6,4%); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 4,48% (giảm từ 39,23 xuống còn 34,75%).

Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá Trương Nho Tự cho biết: Năm 2021, huyện tập trung huy động các nguồn vốn, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn chế biến lâm sản và khai thác vật liệu xây dựng, tập trung phát triển dịch vụ thương mại. Tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ  trợ của Trung ương, tỉnh từ các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng NTM, Chương trình đầu tư, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kêu gọi, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác... để đầu tư kết cấu hạ tầng. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất