Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15

Lê Na - Quốc Định  Ảnh: Quang Vinh

Sáng 7/1, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII) đã chính thức khai mạc. Hội nghị nhằm thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; thông qua tờ trình về nội dung báo cáo chính trị, dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, đề án Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch; đại diện các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX theo đúng nội dung Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là: Đảm bảo quá trình tổ chức Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Thông tin với Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, đất nước ta đạt nhiều thành công lớn, 9/12 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt. Từ năm 2008 đến nay, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế chúng ta đã không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng từ 6,7% lên mức 7,08%. Quy mô GDP lên hơn 245 tỉ đôla, bình quân đầu người 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD so với năm 2017. Thu ngân sách vượt trên 6% so với dự toán khoảng 3,5 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD; nợ xấu giảm sâu. 

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15 - 1

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII).

Nếu năm 2017, chúng ta xuất siêu đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD thì năm 2018, chúng ta dự kiến đạt mức xuất siêu kỷ lục trên 7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục chúng ta đã xác lập được. Lần đầu tiên trong lịch sử, nông nghiệp nước ta đã xuất khẩu hơn 40 tỷ USD. Đến nay có 61 huyện và 3.838 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt mục tiêu 38,8%. Giảm 42,1% hộ thiếu đói. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,35% còn 5,35%.  

Năng suất lao động xã hội đạt 102 triệu đồng/lao động, tăng 17,5 triệu đồng/lao động so với năm 2017. Trên 130.000 doanh nghiệp mới thành lập và trên 34.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chưa có thời điểm nào khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh cùng với quyết tâm vươn ra biển lớn như 2 năm vừa qua.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục 15,5 triệu lượt, tăng 19,9% so với năm 2017. Đến nay, Việt Nam có 27 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, là nước duy nhất trong ASEAN có quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, toàn bộ nhóm G7 và 13/20 nước G20.

“Những kết quả nổi bật đó là rất phấn khởi, hết sức quan trọng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ đã được tăng cường mạnh mẽ trong thời gian vừa qua”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định. 

Năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, các chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động; thể hiện chính kiến trong tham mưu đề xuất; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu và kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương cơ sở.  

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15 - 2

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động; chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia phản biện xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… 

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hệ thống Mặt trận cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe, nắm bắt tình hình và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; việc giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở có phần lúng túng; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thật đầy đủ; hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa cao; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại kiều bào chậm đổi mới; đội ngũ cán bộ một số nơi chưa thật sự theo kịp yêu cầu của đất nước và công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Việc tăng cường mối liên hệ và phát huy vai trò của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần được quan tâm hơn nữa. Đây là những vấn đề Mặt trận các cấp cần chú trọng thực hiện và khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này, người đứng đầu MTTQ Việt Nam cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng vì chúng ta tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX theo đúng nội dung Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là: đảm bảo quá trình tổ chức Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Khẳng định sự lắng nghe, cầu thị của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với ý kiến tâm huyết của các cụ các vị trong Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc thảo luận thật kỹ lưỡng, thấu đáo, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của các đại biểu sẽ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 một cách đúng đắn, chính xác, sát hợp với thực tiễn và đạt được kết quả, hiệu quả nhất. 

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15 - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trình bày tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Nói cho bà con rõ, chỉ cho bà con làm

Nói cho bà con rõ, chỉ cho bà con làm

Là một trong những người tiên phong trong việc tuyên truyền và thực hiện xóa bỏ hôn nhân cận huyết, chăm lo phát triển kinh tế - văn hóa của đồng bào dân tộc Chứt, anh Hồ Xuân Nam nhiều lần được UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Xem nhiều nhất