Khi người dân tự quản bảo vệ môi trường

Anh Vũ

Phát huy tinh thần sáng tạo của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Đến nay những mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức và huy động được sự tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang từ năm 2017 đến nay, MTTQ tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành thị tập trung xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường để góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tại các khu dân cư, các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa...

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong năm 2020 là chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, đồng thời xây dựng các mô hình điểm tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa.

Mỗi tháng tháng hai lần không khí làm vệ sinh đường làng ngõ xóm chăm sóc các tuyến đường hoa ở khu phố Tân An, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương lại diễn ra sôi nổi. Gần hai năm nay công việc này được các thành viên tổ tự quản của tổ dân phố duy trì đều đặn đã giúp cảnh quan của khu dân cư luôn sạch đẹp.

Ông Hà Đình Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương cho biết, đến nay toàn huyện có hơn 110 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường với 2.500 thành viên tham gia. Việc các mô hình được thành lập và hoạt động đã tăng cường sự tham gia phối hợp của chính quyền các cấp đặc biệt là người dân bảo vệ trường ở địa phương. Bên cạnh đó. các tổ tự quản đã phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương cho biết, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phấn đấu triển khai thành lập ở mỗi xã 3 khu dân cư làm mẫu về xử lý rác thải và rác thải nhựa. Việc xây dựng những mô hình tự quản này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm xây dựng nếp sống văn minh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Còn tại thành phố Tuyên Quang, thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong năm 2020 là chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch để thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tuyên Quang, đến tháng 9/2020 tại các xã, phường trên địa bàn đã thành lập và ra mắt mô hình tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa với hơn 600 thành viên tham gia. Tại mỗi thôn, tổ dân phố cũng thành lập 3 tổ tự quản để bảo vệ môi trường để tuyên truyền, vận động người dân tại nơi cư trú có vườn rộng, tự xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ cho gia đình, chủ động phân loại rác thải trước khi thu gom, xử lý.

Trong năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đặt mục tiêu, mỗi xã, phường trên địa bàn thực hiện thí điểm 3 tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Trong 5 năm tới, thành phố phấn đấu mỗi năm có thêm 20% số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thực hiện mô hình này và có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Từ những hiệu quả thiết thực đó, hiện mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đang được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các huyện, thành thị nhân rộng để từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất