Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận

H.Nhi

Trong hai ngày 22, 23/5, tại Hà Nội , Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn, Bí thư Quận uỷ Đống Đa Lê Tiến Nhật, lãnh đạo HĐND, UBND, và gần 200 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn tặng hoa Đại hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa nhiệm kỳ 2014-2019 Đỗ Trọng Nam, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Phối hợp, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận đối với dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, các đề án của UBND ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Mặt trận luôn được quan tâm.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn biểu dương kết quả đạt được của quận Đống Đa trong nhiệm kỳ 2014-2019. 

Tuy nhiên, ông Bùi Tuấn Anh cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ  các cấp trên địa bàn quận Đống Đa cần khắc phục tính hình thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động.  Xây dựng tổ văn hóa, gia đình văn hóa, gắn với học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tích cực phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. MTTQ quận cần thường xuyên củng cố kiện toàn, mở rộng các thành viên, đóng góp cho quá trình triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 65 vị uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Đỗ Trọng Nam tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, khoá XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất