Kiến nghị xử lý tài chính gần 23 nghìn tỷ đồng

Lan Hương

Đây là con số được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố tại Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 sáng ngày 11/7.

Kiến nghị xử lý tài chính gần 23 nghìn tỷ đồng

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bích Đỗ.

Theo báo cáo việc thực hiện kế hoạch kiểm toán  năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả, kiến nghị nổi bật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Theo đó đến 30/6/2018 toàn ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 58,9%), kết thúc kiểm toán 91 cuộc, lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 62/250 báo cáo kiểm toán, phát hành 14/250  báo cáo kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.  

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo báo cáo kiểm toán  và 14 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng (tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Tăng thu NSNN 12.614 tỷ đồng, giảm chi NSNN 8.600,4 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.454,6 tỷ đồng, trong đó một số đoàn kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2017; Chuyên đề Quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017; một số cơ chế, chính sách bất cập trong quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước... Đồng thời, qua kiểm toán KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, thu hồi nhiều văn bản, kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân. 

Bên cạnh đó, việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 8 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; tổng hợp các vụ việc chuyển điều tra, kiến nghị điều tra từ kết quả kiểm toán năm 2017 gửi Bộ Công an để chỉ đạo điều tra; cung cấp các kiến nghị khởi tố của KTNN trong giai đoạn 2015-2017 theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; KTNN đã cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương thông tin về 17 vụ việc KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong giai đoạn từ 2012-2017.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, KTNN cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 đối với niên độ ngân sách 2016 theo kế hoạch được duyệt; đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán các năm trước; có giải pháp hiệu quả đối với các đơn vị được kiểm toán không thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của KTNN; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán. Đồng thời xây dựng KHKT năm 2019 theo hướng dẫn tại Công văn số 829/KTNN-TH ngày 13/6/2018, trong đó cần đảm bảo mục tiêu kiểm toán ngân sách năm 2018 của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quốc hội theo quy định của Luật NSNN; tập trung lựa chọn kiểm toán đối với cơ chế chính sách mới được triển khai thực hiện trong năm 2018 gắn với cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Mất tiền vì cả tin

Mất tiền vì cả tin

Giả danh nhà cung cấp để lừa lấy thông tin đánh cắp tiền tài khoản, giả danh ngân hàng nói chuyển tiền để nhận tiền, giả danh các cơ quan chức năng hứa hẹn  gỉải quyết công việc yêu cầu chuyển khoản…

Xem nhiều nhất