: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:40 24/09/2019

7 năm, loại bỏ khỏi quy hoạch 479 dự án thuỷ điện

Đó là thông tin được lãnh đạo Bộ Công thương cho biết tại báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực công thương.

 

Nghị quyết này nêu rõ, đối với lĩnh vực thủy điện cần tiếp tục thực hiện tổng rà soát, đánh giá quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các công trình thủy điện theo đúng yêu cầu của Quốc hội, gắn phát triển thủy điện với thủy lợi; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các công trình, dự án thủy điện vi phạm pháp luật. Cụ thể, kết quả rà soát liên tục qua 7 năm liên tục (từ 2012-2018), Bộ Công thương đã phối hợp với UBND các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang, 471 dự án thuỷ điện nhỏ (chưa kể 213 vị trí tiềm năng thủy điện).

H.Vũ