: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:52 22/05/2020

Chấn chỉnh việc bán sản phẩm bảo hiểm xe máy

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ra văn bản yêu cầu các công ty bảo hiểm phi nhân thọ chấn chỉnh việc bán sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc.

Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh thực trạng bán sản phẩm bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới không tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đề nghị các công ty bảo hiểm chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới theo quy định hiện hành.

Trường hợp phát hiện vi phạm tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời.   

H.Hương