: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:15 09/09/2019

Để bảo hiểm nông nghiệp gần dân

Đại Đoàn Kết đã có bài phản ánh “Bảo hiểm nông nghiệp… vẫn khó”. Mới đây, trả lời báo chí ông Nguyễn Quang Huyền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan quán triệt đầy đủ đến người dân và doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN).

Theo ông Huyền, BHNN đã được triển khai thí điểm giai đoạn 2011-2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn thí điểm, bảo hiểm nông nghiệp được triển khai đối với cây trồng (cây lúa), vật nuôi (trâu, bò, gia cầm) và thủy sản (tôm, cá tra) tại địa bàn 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau 3 năm thực hiện (2011-2013), chương trình thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực như đã thiết lập được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp; hình thành được 3 sản phẩm BHNN bao gồm cây lúa, vật nuôi và thủy sản phù hợp với đặc tính của từng loại sản phẩm; Đã thu hút được các hộ dân ở các huyện, xã được lựa chọn thực hiện thí điểm của 20 tỉnh, thành phố tham gia, trong đó: Bảo hiểm cây lúa: 236.396 hộ nông dân (76,5% hộ nghèo, 16,8% hộ cận nghèo, 6,7% hộ thường); Bảo hiểm vật nuôi: 60.133 hộ nông dân (84,1% hộ nghèo, 9,8% hộ cận nghèo, 6,1% hộ thường); Bảo hiểm thủy sản: 7.487 hộ nông dân (27,4% hộ nghèo, 4% hộ cận nghèo, 68,6% hộ thường).

Trong quá trình triển khai các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện bồi thường bảo hiểm kịp thời cho người dân khi xảy ra tổn thất góp phần giúp người dân ổn định đời sống và có điều kiện tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Để phổ biến những quy định về BHNN và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, ông Huyền cho biết thêm: Bộ Tài chính có văn bản gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ BHNN theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, ngày 3/9/2019, Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1749 về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện BHNN theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về BHNN và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan về tổ chức thực hiện BHNN, bao gồm: Các nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về BHNN; Phối hợp tổ chức khảo sát, làm việc với các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN để nắm bắt tình hình thực tế, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ; Trao đổi, làm việc với các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp nhận sự trợ giúp kỹ thuật cho công tác triển khai thực hiện BHNN; Chuẩn bị đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN; Đề xuất xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn sau năm 2020.

Hồ Hương